Artikel

De VIER eigenschappen die jou als Executive Excellent Maken

Details

Gepubliceerd: 24-01-2018 - 13:31

Personeel & leiderschap

1. Snel en overtuigend beslissen


Van de onderzochte executives met een lage score op het vlak van besluitvaardigheid kreeg 6% die lage score omdat ze te snel beslissingen namen en 94% omdat ze te weinig besluiten namen, en te laat.

Ben jij een CEO, bestuurder of ondernemer die genoegen schept in intellectuele complexiteit? Dan blijk je in de praktijk soms het minst besluitvaardig te zijn. De kwaliteit van jouw beslissingen is vaak goed. Echter, omdat jij streeft naar de perfecte oplossing, doen je er soms te lang over om keuzes te maken of prioriteiten te bepalen. Daarvoor betalen jouw teams een hoge prijs, iets dat jij mogelijk niet ziet of wilt accepteren.

Ze raken gefrustreerd (wat kan leiden tot vertrek van waardevol talent) of worden ook zelf overdreven voorzichtig, wat de hele onderneming blokkeert. En dat omdat jij als slimme maar langzame besluitvormer de bottleneck bent geworden.

 • Wil jij besluitvaardiger worden?
 • Wil jij beslissingen kunnen nemen in een vroeger stadium?
 • Wil jij sneller en met meer overtuiging consistent kunnen beslissen bij onvolledige informatie en op onbekend terrein?

En weet jij diep van binnen dat je bovenstaande kan, maar lukt dat jou niet op het moment-suprême?

Dan ben jij bij mij bij het juiste adres om erachter te komen waardoor dit wordt veroorzaakt zodat je dit toch voor elkaar kan krijgen. Wil je weten hoe? Maak een afspraak en ervaar het.

2. Gaan voor impact

Als jij als CEO eenmaal een heldere koers hebt uitgezet voor jouw bedrijf, zul jij jouw medewerkers en andere belanghebbenden achter je zien te krijgen. Als goede presteerder koppel je scherp inzicht in de prioriteiten van belanghebbenden aan een continue focus op het leveren van bedrijfsresultaten.

De CEO die zijn stakeholders aan boord krijgt, stopt zijn energie niet in aardig gevonden worden of beschermt zijn team tegen pijnlijke beslissingen. CEO’s die er erg goed zijn om anderen mee te krijgen, plannen en realiseren gedisciplineerd hun communicatie– en beïnvloedingsstrategieën. Zij stellen bijvoorbeeld vast wie de tegenstribbelaars zijn en waarover zij zich zorgen maken, en denken na over hoe de energie die zij in hun verzet steken gekanaliseerd kan worden tot iets positiefs.

De beste CEO’s verwerven steun door vertrouwen in te boezemen dat zij hun team naar succes zullen leiden, zelfs als dat betekent dat ze ongemakkelijke of onpopulaire stappen moeten zetten. Zij deinzen niet terug voor conflicten bij het nastreven bedrijfsdoelstellingen: twee derde van de onderzochte CEO’s die erin uitblinken om mensen aan boord te krijgen, wordt gezien als sterk op het vlak van conflictmanagement.

 • Wil jij iedereen een stem geven?
 • Ga jij potentiele conflicten uit de weg en zoek jij altijd consensus voor een besluit?
 • Lukt het jou niet altijd om vertrouwen in te boezemen maar weet je wel dat dit de juiste weg is?
 • Wil jij altijd aardig gevonden worden?

En wil jij dit veranderen maar je weet niet hoe?

Dan ben jij bij mij bij het juiste adres om erachter te komen waardoor dit wordt veroorzaakt zodat je dit toch kan veranderen. Wil je weten hoe? Maak een afspraak en ervaar het.

3. Proactief aanpassen

CEO’s die er goed in zijn om zich op tijd aan te passen hebben 6 tot 7 keer meer kans op succes.
Een CEO die zich snel weet aan te passen, besteedt een significant groter deel van zijn tijd – de helft, versus 30% bij andere executives − aan het nadenken over de lange termijn. Een lange termijn focus helpt waarschijnlijk omdat deze executives daardoor vaker vroege signalen oppikken.Een flexibele CEO erkent ook dat tegenslagen een integraal onderdeel zijn van koersveranderingen, en ziet zijn fouten als kansen om te leren en te groeien. Een CEO die tegenslag als een mislukking ziet, maakt 50% minder kans om erg succesvol te zijn in zijn functie. Een succesvolle CEO legt zonder gêne en zonder om de feiten heen te draaien rekenschap af van waarom hij tekort is geschoten en wat hij ervan heeft geleerd. Bijna 90% van de onderzochte top-CEO’s scoort hoog op omgaan met tegenslag.

 • Wil jij je proactief kunnen aanpassen om succesvol te zijn?
 • Voelt tegenslag voor jou als een mislukking?
 • Wil jij beter scoren op het omgaan met tegenslag?

Maar weet jij diep van binnen dat jij op deze punten contra-productief presteert?

Dan ben jij bij mij bij het juiste adres om erachter te komen waardoor dit wordt veroorzaakt zodat je dit toch voor elkaar kan krijgen. Wil je weten hoe? Maak een afspraak en ervaar het.

4. Betrouwbaar conform de verwachtingen presteren

Het vermogen om consistent resultaten te blijven leveren, is misschien wel de belangrijkste van de vier eigenschappen die kenmerkend zijn voor succesvolle executives. Boards en beleggers zijn dol op een vaste hand, en medewerkers vertrouwen voorspelbare leiders. Onderzoek onderschrijft dat: 94% van de geanalyseerde sterke executives scoort hoog op het consistent gevolg geven aan hun verplichtingen.

Heel belangrijk is dus om vooraf realistische verwachtingen neer te leggen. De betrouwbare CEO weerstaat de verleiding om in de eerste week van zijn aanstelling meteen in de uitvoeringsmodus te springen.

Hij zet eerst zijn tanden in budgeten en plannen en gaat aan de slag met leden van de board, medewerkers en klanten om ieders verwachtingen op het netvlies te krijgen. Tegelijkertijd beoordeelt hij in korte tijd zijn bedrijf, om zich een beeld te vormen van wat realistisch is en de verwachtingen daarop af te stemmen.
De CEO die hoog scoort op betrouwbaarheid, scoort meestal ook hoog op organisatie- en planningsvaardigheden en − het belangrijkst – omringt zichzelf een ijzersterk team. Verreweg de meest gemaakte fout onder nieuwe CEO’s (bij maar liefst 60%) is dat ze niet snel genoeg het juiste team geformeerd krijgen.

 • Wil jij altijd consistente resultaten blijven leveren en aan je verplichtingen voldoen?
 • Leg jij regelmatig te hoge verwachtingen neer?
 • Ontzeg jij jezelf de tijd om jouw bedrijf in korte tijd te beoordelen?
 • Stel jij een team om je heen samen waar je later spijt van krijgt?

Dan is het tijd voor een coach om jou daarin te ondersteunen. Een coach ziet dingen zie die jij niet ziet, zegt dingen die jij niet kan zeggen en weet dingen die jij niet weet.

De beste leiders hebben gemeen dat ze extreem getalenteerd en vastberaden zijn. Tegelijkertijd weten dat ze nog veel kunnen leren. Ze weten wat de waarde is van een goede coach die hun voorziet van raadzaam advies. CEO’s zoals Steve Jobs, Eric Schmidt en Bill Gates hadden allemaal een coach die hen hielpen nóg beter te worden.

Bij mij ben je op het juiste adres om als Executive Excellent te worden. Wil je weten hoe? Maak een afspraak en ervaar het.

Bron: CEO Genome Project https://hbr.org/2017/05/what-sets-successful-ceos-apart

Log in om meer te zien

Maak direct een account aan om de volledige artikelen te kunnen zien, en op artikelen te reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief