Artikel

Grote veranderingen op komst! Onderzoek naar personeel: waar doe je als ondernemer goed aan?

Details

Gepubliceerd: 02-12-2020 - 15:48

“Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente. Het is het soort dat het beste reageert op veranderingen.”

Darwin

Aanpassingsvermogen verbeteren van je organisatie

Nieuw initiatief van het platform voor groeiondernemers Port4Growth:

Wij gaan samen met een tiental ondernemers uit de regio Zuid West Nederland voor elk bedrijf de actuele situatie op personeelsgebied doorlichten op een aantal aspecten: teveel/tekort aan personeel, ontwikkelpotentieel, opleidingsbehoefte en toekomstige inrichting op HR gebied. Resultaat is dat het aanpassingsvermogen van jouw organisatie sterk verbetert.

We hebben vorig jaar met een aantal ondernemers uitgebreid gesproken over de disbalans in de arbeidsmarkt. Het tekort op de ene plek en het teveel op de andere plek. De veranderingen zijn nog veel groter geworden en de belangrijkste lesson learned is dat het aanpassingsvermogen van jouw mensen cq organisatie key is. Of het nu juist heel goed of veel minder goed gaat.

Bedrijven en ondernemers die met hun medewerkers wendbaar zijn, open te staan voor veranderingen, bereid te zijn gecalculeerde risico’s te nemen en bovenal in staat te zijn snel te leren van fouten of onverwachte situaties overleven. De huidige crisis laat ons dit nogmaals heel helder zien.

Initiatief

We willen nu op korte termijn een groep van maximaal 10 MKB bedrijven uit de regio Zuid West Nederland bij elkaar brengen. Met deze groep ondernemers en hun organisatie gaan we vanaf september 2020 het volgende doen:

  1. We starten met een intakegesprek met de ondernemers van de bedrijven
  2. Een interactieve online workshop over Effectief Leiderschap in tijden van verandering
  3. Per deelnemend bedrijf een doorlichting
  4. Per deelnemend bedrijf een ontwikkelaanpak
  5. Voor de groep van 10 ondernemers programma voor leidinggevenden

Wat levert het op

Kort en krachtig: een organisatie met een goed aanpassingsvermogen. Medewerkers die de regie voeren over hun persoonlijk ontwikkelingstraject kennen hun eigen kwaliteiten en ontwikkelpunten. Hierdoor kunnen ze individueel vaardigheden ontwikkelen wat duurzame inzetbaarheid vergroot om hun loopbaan maar ook de ontwikkeling van hun organisatie veilig te stellen. Investeren in de ontwikkeling van medewerkers levert je meer productiviteit, meer werkplezier en meer bevlogen medewerkers op. We kijken ook naar de personeelssituatie zelf (eventueel tekort en teveel) en in het afsluitende event in “Hackathon stijl” werken we aan oplossingen waaronder het eventueel kunnen matchen op basis van werk naar werk mogelijkheden.

Concreet:

  • Iedere ondernemer krijgt de resultaten van de doorlichting van zijn werknemerspopulatie en advies over een toekomstgerichte aanpak voor de ontwikkeling van deze medewerkers.
  • Individuele medewerkers krijgen inzicht in hun competenties, drijfveren en talenten en zetten hun ontwikkelmogelijkheden om in een concreet SMART actieplan.
  • De ondernemers en leidinggevenden worden getraind in het begeleiden van medewerkers bij het maken van bewuste loopbaankeuzes en het aannemen van een proactieve houding ten aanzien van hun ontwikkeling en mobiliteit. Door dit samen te doen met collega-ondernemers uit de regio versterken wij elkaar.
  • De resultaten van het project worden in een event in “Hackathon stijl” in de Dutch Innovation Factory in Zoetermeer met elkaar besproken. Samenwerkende organisaties zijn Dutch Innovation Park, Gemeente Zoetermeer, Haagse Hogeschool, MBO Rijnland en Ondernemend Nederland en de 3 Zoetermeerse Ondernemersverenigingen.

Inbreng van specialistische kennis en ervaring

Port4Growth heeft voor het inbrengen van kennis en ervaring op het gebied van personeel en organisatieontwikkeling een partner gevonden in Right Management. Right Management helpt al meer dan 35 jaar professionals en organisaties hun wendbaarheid en prestaties te verhogen. Als merk van ManpowerGroup, wereldwijd dé hr-expert met vernieuwende arbeidsmarktoplossingen, doet Right Management dit door mee te denken over de juiste strategieën, keuzes en stappen in talent- en loopbaanmanagement.

Periode en kosteloze deelname

De periode van het onderzoek start in september 2020 en duurt drie maanden. Mede door een nog definitief goed te keuren aanvullende bijdrage van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kunnen wij voor maximaal 10 ondernemingen een kosteloze deelname aanbieden. Uiteraard zijn de eigen uren van een bedrijf voor eigen rekening.

Vervolg en aanmelding

De eerste stap die wij nu zetten is het vormen van een groep van 10 bedrijven. Samen met deze groep dienen wij als penvoeder voor de zomer ons definitieve voorstel in. In de zomer verwachten wij uitsluitsel daarover zodat wij bij een definitieve goedkeuring in september kunnen starten. Qua timing past dat ook goed bij de verwachte ontwikkelingen van de corona aanpak.

Voor informatie en aanmelden:

AANMELDEN

Log in om meer te zien

Maak direct een account aan om de volledige artikelen te kunnen zien, en op artikelen te reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief