Artikel

Ondernemers pakken tekort personeel aan in coƶperatie pilot

Details

Gepubliceerd: 30-01-2019 - 14:45

Testen van “Tinder” app, nieuwe recruitment mogelijkheden en aansluiting onderwijs

Aanpak en periode

In het eerste half jaar van 2019 komen ca 15 ondernemers uit diverse branches ongeveer 1 x per maand bij elkaar om samen het tekort aan personeel aan te pakken. Tijdens de eerste bijeenkomst worden de 3 belangrijkste topics gekozen. Drie subgroepen werken de ideeën uit en testen deze voor zover mogelijk. Op 17 juni worden tijdens een event de resultaten gepresenteerd. Zie de eventpagina.

Tekort grootste uitdaging van ondernemers

Het vinden en behouden van goed personeel (schoolverlaters, ervaren ambachtslieden en HBO/WO opgeleid) is de grootste uitdaging voor ondernemers geworden. In de regio Zoetermeer rondom het Dutch Innovation Park loopt een pilot met een groep van maximaal ca 15 ondernemers om gezamenlijk op kleine schaal vernieuwende oplossingen te creëren en te testen voor bovenstaande uitdagingen.

De pilot is een initiatief van Dutch Innovation Park Zoetermeer en het platform voor groeiondernemers Port4Growth.

“Tinder” voor werving

Op dit moment staat matching op basis van persoonlijkheid en cultuuraspecten zeer in de belangstelling. Voor ondernemers is het persoonlijke netwerk belangrijk en telt vooral het buikgevoel. In de pilot willen we dit als één van de onderdelen testen met een nieuwe app.

Tijdens de eerste meeting stellen de ondernemers drie aan te pakken onderwerpen vast.

Voordelen van een coöperatie

Met een aantal bedrijven in een coöperatie kun je beter en goedkoper:

 • werven, voor moeilijke functies gezamenlijk de kosten delen
 • delen van kennis en ervaring op het gebied van HR (regelgeving, ziekte, ontslag, recruitment, social media)
 • het persoonlijk netwerk wordt de optelsom van alle persoonlijke netwerken
 • delen van HR innovaties, bijvoorbeeld nieuwe e-learning tools
 • als cooperatie onderscheid je je op de arbeidsmarkt
 • talenten carrièrepaden aanbieden
 • een gezamenlijke database van sollicitanten, mensen die niet bij de één passen, passen wel bij de collega in de coöperatie
 • uitwisselen van mensen
 • gezamenlijke coördinator voor aansluiting onderwijs
 • gezamenlijke presentaties in onderwijsinstellingen
 • gezamenlijke inkoop van specialisten die in alle deelnemers aan de cooperatie ingezet kunnen worden
 • inkoop/aanbesteding van diensten zoals Arbo, Preventief Medisch Onderzoek, opleidingstrajecten, assessments, etc.
 • heel praktisch: delen van faciliteiten zoals (grote) vergader/eventruimtes

Beoogd doel pilot

Testen en aantonen van:

 • Meer en betere kandidaten van schoolverlaters tot en met senioren
 • Lagere recruitmentkosten
 • Lagere opleiding en trainingskosten
 • Lagere kosten voor uitstroom
 • Alles wat aan voordelen uit de pilot naar voren komt.

Resultaten en organisatie

Op 17 juni 2019 worden de resultaten tijdens een gezamenlijk te organiseren High Growth Summit 2019 in de Dutch Innovation Factory gepresenteerd aan de deelnemende bedrijven en organisaties.

Het onafhankelijk platform Port4Growth neemt de organisatie voor haar rekening en bewaakt kwaliteit en uitvoering.

Selectie

Het betreft bedrijven met groeiambitie uit verschillende branches. Toetsing op kwaliteit en vertrouwen. Er is plaats voor maximaal 20 bedrijven.

Kosten

Deelnemers aan de pilot werken gezamenlijk het financieel model uit. Voor de start wordt in overleg met de deelnemers een afspraak gemaakt met welk eenvoudig model (bedrag per maand) gestart wordt.

High Growth Summit 2019 “Hackathon Tekort Personeel” op 17 juni in de Dutch Innovation Factory

Ondernemers, studenten, mensen die beschikbaar zijn vanuit het grootbedrijf en HR managers pakken op 17 juni in kleine groepen het vraagstuk aan: “Hoe kan het dat op de ene plek mensen beschikbaar zijn en op de andere een groot tekort is…en wat kunnen we concreet doen?”

De resultaten van de bovenstaande pilot worden hierin verwerkt.

Ben je als ondernemer geïnteresseerd om deel te nemen, meld je dan aan via [email protected] tel: 06 - 50236152

Meer informatie over Port4Growth: www.port4growth.nl

Log in om meer te zien

Maak direct een account aan om de volledige artikelen te kunnen zien, en op artikelen te reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief