Evenement Terugblik

3e High Growth Summit "Hackathon Tekort Personeel"

Tijdens deze bijzondere Summit gaan we in een dynamische, inspirerende Hackathon sfeer met groeiondernemers, HR managers, (boventallige) medewerkers van het grootbedrijf en studenten het vraagstuk aanpakken:

"Hoe kan het dat we op de ene plek veel mensen tekort komen en op de andere plek medewerkers beschikbaar zijn? En hoe pakken we dat praktisch aan?"

Tijdens pizza sessies gaan we co-creeren in kleine groepen waarin de verschillende deelnemers vertegenwoordigd zijn. We ontwikkelen vernieuwende aanpakken en kiezen aan het einde van de dag de beste ideeën. Deze worden na de Hackathon opgepakt door Port4Growth samen met ondernemers en andere stakeholders.

14.30 – 15.00 Inloop

Registratie, koffie en netwerken 

15.00 – 15.15 Start programma 

Opening

 15.15 – 15.45 Inspirerende spreker

“Het nieuwe denken over werken 3.0: Hoe corporates en MKB als communicerende vaten duurzame inzetbaarheid realiseren.”

15.45 – 16.00 Inleiding en toelichting co-creatiesessies.

De groeiondernemers, HR managers en (beschikbare) medewerkers van het grootbedrijf worden verdeeld over een aantal co-creatiegroepen.

16.15 – 17.30 Co-creatiegroepen.

Zoals in een Hackathon wordt met inbreng van alle deelnemers het vraagstuk aangepakt: “Hoe kan het dat op de ene plaats mensen beschikbaar zijn en op de andere plaats er een tekort aan mensen is? Waarom vinden mensen elkaar niet? Hoe pakken we dit aan?

Resultaat van de sessie is een aantal praktische ideeën.

17.45 – 18.30 Plenair.

De ideeën worden gepitcht aan een deskundige jury. De zaal heeft met stemkastjes ook 1 stem. Selectie van de nummer 1, 2 en 3 beste ideeën. 

18.30 – 18.45 Plenaire afsluiting.

Wat zijn de next steps, hoe worden de deelnemers op de hoogte gehouden? 

Ondernemers, kandidaten, studenten, grootbedrijf en HR managers

De ondernemer: 

 • Ontmoeten van kandidaten, invullen van vacatures.
 • Betere instroom van talent, door- en uitstroom van medewerkers.
 • Sparren met collega’s en andere deelenmers over uitdagingen personeel.
 • Bijdrage leveren aan groot maatschappelijk probleem.
 • Directe verbinding met het grootbedrijf.
 • Vergroten netwerk en exposure.

De kandidaat die uitstroomt:

 • Perspectief: ontmoeten van ondernemers en vinden van nieuwe werkplek.
 • Je gezien voelen.
 • Ideeën, inspiratie opdoen en nieuwe mogelijkheden zien.
 • Betere doorstroommogelijkheden dragen bij aan verkorting van onzekere periode tussen banen.
 • Vergroten netwerk. 

De student

 • Veel beter over- en inzicht in de mogelijkheden bij het MKB.
 • Duidelijker beeld van scale-ups en groeibedrijven.
 • De weg weten te vinden naar het grootbedrijf.
 • Betere aansluiting van de onderwijswereld met de arbeidsmarkt.

Het grootbedrijf:

 • Ontmoeten van kandidaten, invullen van vacatures.
 • Snelle doorstroom van boventallige kandidaten 
 • Perspectief van een baan bij scale-ups en plaatsingen levert een netwerk van ambassadeurs van gemotiveerde ex-werknemers op. 
 • Uitstraling van dit speciale event trekt ook nieuwe ondernemers die interesse hebben in kandidaten.
 • Positieve boodschap. Het grootbedrijf helpt groeiondernemers concreet met de huidig grootste groeibelemmering: tekort aan personeel.
 • Realisatie duurzame inzetbaarheid: “Mijn bedrijf zorgt voor haar medewerkers”.
 • Goed werkgeverschap. 

HR manager

 • Samen met andere HR managers aan de slag met HR innovatie.
 • Leren van elkaars kennis en ervaringen zowel van collega’s uit het grootbedrijf als van het MKB
 • Kennismaken met nieuwe oplossingsrichtingen en tools. 

De inschrijvingen zijn gesloten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief