Evenement Terugblik

Help mee werk in Nederland flexibel te maken

Op dit moment is het vinden van personeel één van de grootste groeibelemmeringen van groeibedrijven in Nederland. Samen met een groep groeiondernemers zijn we als Port4Growth het afgelopen jaar aan de slag gegaan om ideeën en nieuwe concepten te ontwikkelen. Eén van de mogelijkheden betreft het onderling uitwisselen van personeel.

Maar er zijn meer mogelijkheden. Uit alle onderzoeken en uit de reacties van groeiondernemers blijkt dat we in Nederland de behoefte aan personeel en het aanbod nog onvoldoende op elkaar hebben afgestemd. In de kern: hoe kan het dat we aan de ene kant mensen beschikbaar hebben en aan de andere kant er een groot tekort is aan ervaren mensen?

Bovendien is het bij alle partijen inmiddels wel duidelijk dat de manier waarop wij met elkaar de arbeidsmobiliteit hebben georganiseerd echt vernieuwd moet worden. Maar de vraag is hoe we dat dan gaan doen?

In de praktijk geldt dit ook voor het corporate bedrijfsleven versus groeibedrijven. Corporate bedrijven hebben mensen beschikbaar en groeibedrijven zoeken mensen. ING is één van onze partners en wij hebben aan hun het voorstel gedaan om samen een aantal co-creatiesessies te houden waarin we gezamenlijk tot inzichten en ideeën komen hoe we kunnen zorgen dat mensen die beschikbaar zijn bij het grootbedrijf en groeiondernemers elkaar snel en gemakkelijk kunnen vinden. Met inbreng van kennis en ervaring van enerzijds organisaties (groeiondernemers) die personeel zoeken en anderzijds de werkzoekenden vanuit ING, zal Port4Growth in co-creatie sessies op zoek gaan naar antwoorden op deze vragen met als doel om uiteindelijk tot een aanpak/concept te komen die ‘van werk naar werk’ sneller en beter realiseert.

Wil jij hierover meedenken om samen met collega-groeiondernemers en kandidaten tot nieuwe aanpakken te komen?

Binnenkort organiseert Port4Growth 3 co-creatie sessies om deze uitdaging op te lossen. In elk van deze sessies gaan 3 á 4 groeiondernemers in gesprek met 3 á 4 kandidaten van ING.

De data zijn:

Maandag 18 september, 12:00-17:00 uur. Locatie in Amsterdam e.o. wordt nog bekend gemaakt.

Donderdag 12 oktober, 12:00-17:00 uur. Locatie in Amsterdam e.o. wordt nog bekend gemaakt.

Donderdag 2 november, 12:00-17:00 uur. Locatie in Amsterdam e.o. wordt nog bekend gemaakt.

Klik op AANMELDEN om je voor 9 november aan te melden. Via onze evenementenpagina kun je je aanmelden voor één van de andere data.

12:00 - 12:45

Ontvangst en Lunch

12:45 - 13:15

Introductierondje aanwezigen

13:15 - 13:35

Introductie en achtergrond traject (Joop de Jong)

13:35 - 13:45

Introductie discussie en stellingen

13:45 - 15:45

Discussie over de stellingen

15:45 - 16:00

Pauze

16:00 - 16:30

Samenvatting en actiepunten

16:30

Borrel

  • Nieuwe waardevolle contacten met ondernemers van groeibedrijven en experts met dezelfde uitdagingen Praktische inzichten en oplossingen die je direct kunt gebruiken in je eigen organisatie. 
  • Je bent de eerste die kan profiteren van de tips en innovaties die we samen met onze groeiondernemers & partners gaan oppakken
  • Het is zeer inspirerend om met belangrijke maatschappelijke uitdagingen concreet bezig te zijn en aan de basis te staan van een arbeidsmarkt vernieuwing

LET OP: we hebben maar maximaal 4 plaatsen per sessie. 

Meer informatie

Port4Growth heeft de afgelopen 13 jaar samen met ondernemers van groeibedrijven diverse ondernemersuitdagingen in co-creatiesessies aangepakt. Eind vorig jaar is samen met MKB-Nederland het Klein helpt Groot programma gestart waarbij groeiondernemers zelf de regie hebben genomen om op basis van de resultaten van de co-creatiesessies gezamenlijk naar de next level te groeien.

De inschrijvingen zijn gesloten.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief