Blog

Het opzetten van een anonieme structuur

Details

Gepubliceerd: 13-12-2017 - 09:37

Businesspartners en samenwerking
Overname & opvolging

Ondernemen is leuk. En als je het goed doet loop je snel tegen een onverwacht probleem aan: het gaat iets té goed. Zoals ze in Amerika zeggen:

Be careful what you wish for, because you're going to get it. And everybody is going to be jealous.”

Nederland is een prachtig ondernemersland, maar ook een klein kikkerlandje waar iedereen graag wil gluren bij de buren. Voor een ondernemer kan een groot zakelijk succes allerlei ongemakken meebrengen, zowel op privé vlak (jaloezie, afpersing) als zakelijk ( “ hoezo ‘noodzakelijke’ verhoging van het uurtarief? ”).

Hoe voorkom je pottenkijkers in je zakelijke financiën? Via de registers van de Kamer van Koophandel liggen de jaarcijfers van jouw BV of privé holding immers zo op straat. FIRM24 geeft twee mogelijke oplossingen :

1. Deponeer geen jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel

Pardon? Staat er niet in de wet dat ik dat moet doen? Ja dat klopt. Op grond van artikel 2:394 BW dient iedere BV haar jaarrekening, die door de AVA is goedgekeurd, te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Maar wat gebeurt er als je dat niet doet? In hoofdlijnen twee dingen:

- Als bestuurder van jouw BV dien je op grond van artikel 2:248 BW behoorlijk bestuur te voeren daar over. Daartoe behoort het voeren van een correcte financiële administratie over jouw BV en het op tijd deponeren van de jaarcijfers bij de Kamer van Koophandel. Doe je dat niet, dan loop je het risico dat jij in het geval van faillissement als bestuurder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van de BV. Dat klinkt heel heftig, maar zeg nou zelf: faillissement? Serieus? Daarbij komt dat dan eerst door de curator moet worden aangetoond dat jouw financiële ‘wanbeleid’ een belangrijke oorzaak was van het faillissement.

- Op grond van artikel 1 van de Wet op de Economische Delicten is het niet indienen van jaarcijfers een financieel delict. Dat klinkt nogal heftig, maar het is niet direct gelijk te stellen met een piramidespel opzetten. De straf die er op staat is dan ook vrij overzichtelijk : circa € 1000 boete voor de BV. En nee die is niet aftrekbaar.

Voor veel ondernemers is de keuze snel gemaakt. Maar uiteraard wel blijven zorgen dat het geld binnen blijft stromen!

2. Zet een anonieme structuur op

Ook het Nederlandse Vennootschapsrecht biedt een oplossing die je kunt gebruiken om de financiën in jouw persoonlijke holding buiten het zicht van de buren om te leiden. Je kunt er namelijk voor kiezen om een Commanditaire Vennootschap (CV) te plaatsen tussen jou en jouw persoonlijke holding. De CV heeft namelijk geen jaarrekeningplicht, en de winst van jouw holding naar de CV is niet zichtbaar in de jaarrekening van je holding. Die komt naar voren in de winst- en verliesrekening en die hoef je niet te deponeren met je jaarrekening.

Maar dan ben je er nog niet. Jij als natuurlijk persoon wordt commanditair vennoot van de CV en er dient daarnaast een beherend vennoot te worden aangesteld. Daarvoor moet een stichting worden opgericht, te besturen door een vertrouwenspersoon. Maar als jij nu in deze constructie - God verhoede - zou komen te overlijden, dan wordt de CV van rechtswege onmiddellijk ontbonden en komt alles alsnog op straat te liggen. Om die reden wordt er voor gekozen om nog een STAK constructie tussen jou en de CV te plaatsen. De STAK beheert in deze constructie de stemrechten in de CV, en jij bezit de winstcertificaten in de CV. Je kunt jezelf aanstellen als bestuurder van de STAK, zodat je de stemrechten aangaande je eigen vermogen uitoefent. Als je volledige anonimiteit wilt kun je ook een vertrouwenspersoon aanstellen voor deze rol, en een onderlinge overeenkomst sluiten met de Stichting waarin je vastlegt hoe deze haar stemrecht dient uit te oefenen. Maar in deze situatie is in de registers van de Kamer van Koophandel nog wel zichtbaar dat jouw BV in handen is van één aandeelhouder: de STAK. Dat doorbreek je door een minimaal belang in jouw BV in handen te geven van een vertrouwens persoon. Het geheel komt er dan zo uit te zien:

Ondertussen geniet je middels de certificaten alle inkomsten uit je eigen vermogen en kan de constructie blijven voortbestaan ook na jouw overlijden.

Waarom niet alleen een STAK? Indien je alleen een STAK plaatst tussen jou en je persoonlijke holding dan geldt jouw persoonlijke BV jaarrekening technisch als “eindstation”. De winst zal daar zichtbaar zijn als vermogen, tenzij je jaarlijks alles aan jezelf uitkeert via de certificaten die je houdt. Maar dat is vaak onwenselijk omdat hier direct 25% belasting over betaald moet worden. Wil je je geld niet uitkeren naar privé en moet het toch onzichtbaar blijven voor de buitenwereld? Dan is het dus van belang om de CV ertussen te plaatsen.

Het opzetten van een dergelijke constructie zal echter in overleg moeten geschieden met de Belastingdienst. Daarbij zijn de zakelijke motieven voor de herstructurering van belang en dient onderbouwd te worden dat geen belasting zal worden ontgaan of uitgesteld. FIRM24 kan je hier mee ondersteunen.

Log in om meer te zien

Maak direct een account aan om de volledige blogs te kunnen zien, en op blogs te reageren.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief