Onze Impact

Groeibedrijven en Grootbedrijf werken samen aan Personeelsmobiliteit

De groeiagenda

Tijdens de High Growth Summit 2016 hebben ondernemers uit het midden en klein segment, vertegenwoordigers van het grootbedrijf en politiek samen een document met de te nemen groeiacties opgesteld en ondertekend. Deze acties zijn ontstaan naar aanleiding van de co-creatiesessies waarin diverse actuele ondernemersonderwerpen zijn behandeld. Het doel? Het groeiklimaat in Nederland bevorderen. Bekijk hier de 10 punten die in de Groeiagenda staan.

Platform voor personeelsmobiliteit

Eén van de actiepunten uit de groeiagenda die naar aanleiding van de High Growth Summit 2016 en het Klein helpt Groot programma tot stand zijn gekomen, is die van Personeelsmobiliteit. De afgelopen maanden werken MKB-ondernemers en het grootbedrijf samen om de (tijdelijke) uitwisselingen van personeel onderling te bevorderen. Het doel is om het voor werknemers mogelijk te maken om meer werkervaring en competenties te ontwikkelen die ze uiteindelijk weer bij de eigen werkgever in kunnen zetten. Daarnaast kunnen werkgevers beter de pieken en de dalen opvangen binnen het eigen bedrijf.

Het doel is om een platform voor personeelsmobiliteit te lanceren. Werknemers kunnen, in overleg met werkgevers, zichzelf aanbieden op het platform waarna werkgevers op hun beurt werknemers kunnen uitnodigen. Binnenkort gaan alle deelnemende partijen om tafel om dit platform te testen en verder uit te werken.

Bekijk de sfeerimpressie van de meeting over personeelsmobiliteit bij MKB-Nederland.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief